polskienglish
  • schody lewituj帷e
  • wielkoformatowe p造ty ogrodowe
  • obrze瘸 betonowe
  • projekty indywidualne
  • stopnie blokowe
  • du瞠 donice z p造t betonowych
  • donice betonowe
  • ma豉 architektura ogrodowa
  • p造ty betonowe na elewacje

Polityka prywatno軼i i plik闚 cookies

Niniejsza Polityka Prywatno軼i okre郵a sposób ochrony danych osobowych osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych, a tak瞠 przechowywania i dost瘼u do informacji na urz康zeniach U篡tkownika za pomoc plików Cookies, s逝膨cych realizacji us逝g 鈍iadczonych drog elektroniczn przez Administratora, 膨danych przez U篡tkownika.
 
DEFINICJE
Administrator - oznacza podmiot, który 鈍iadczy us逝gi drog elektroniczn, przechowuje i uzyskuje dost瘼 do informacji w urz康zeniach U篡tkownika oraz decyduje o tym, jak b璠 wykorzystywane dane osobowe.
Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególno軼i niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urz康zeniach za po鈔ednictwem których U篡tkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, zwi您ane ze 鈍iadczeniem us逝g drog elektroniczn przez Administratora za po鈔ednictwem Serwisu.
Cookies Zewn皻rzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za po鈔ednictwem strony internetowej Serwisu.
Serwis - oznacza stron internetow lub aplikacj, pod któr Administrator prowadzi serwis internetowy.
Urz康zenie - oznacza elektroniczne urz康zenie za po鈔ednictwem, którego U篡tkownik uzyskuje dost瘼 do Serwisu.
U篡tkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego mog by 鈍iadczone us逝gi drog elektroniczn lub z którym zawarta mo瞠 by umowa o 鈍iadczenie us逝g drog elektroniczn.

 

I. INFORMACJA W ZWI╴KU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - informujemy, 瞠:
 

1. Administratorem jest Wojciech Borowy Contractors z siedzib w Bia販e nr 202, 34-220 Maków Podhala雟ki, NIP 552-143-96-81
2. W celu zapewnienia bezpiecze雟twa przetwarzanych danych, bezpo鈔edni kontakt z Administratorem Danych Osobowych mo磧iwy jest za po鈔ednictwem poczty e-mail: koordynator@contractors.pl lub pisemnie: Administrator Danych Osobowych Contractors Bia趾a 202, 34-220 Maków Podhala雟ki.
2. Pani/Pana dane osobowe b璠 przetwarzane i wykorzystywane tylko i wy陰cznie w celach zwi您anych z realizacj przedmiotu umowy i zwi您ku z obowi您uj帷ymi przepisami prawa podatkowego i rachunkowego.
3. W przypadku wyra瞠nia przez Pani/Pana dodatkowej zgody dane osobowe b璠 przetwarzane w celu informowania Pani/Pana o nowych towarach, promocjach i us逝gach.
4. Dane osobowe pozyskiwane s od Pani/Pana. Podanie danych jest dobrowolne. Brak niektórych informacji mo瞠 jednak uniemo磧iwi realizacj przedmiotu umowy. 
5. Do Pani/Pana danych mog mie dost瘼 inne podmioty przetwarzaj帷e, jak np. firmy przewozowe, ksi璕owe, prawnicze, ubezpieczeniowe, hostingowe, z którymi wspó逍racujemy w celu realizacji przedmiotu umowy lub w zwi您ku z obowi您uj帷ymi przepisami prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane przez ca造 okres realizacji przedmiotu umowy, a po ustaniu tego okresu przez ca造 czas wynikaj帷y z przepisów prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo dost瘼u do tre軼i Swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usuni璚ia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofni璚ia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wp造wu na zgodno嗆 z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyra穎nej przed jej cofni璚iem.
O鈍iadczenie o cofni璚iu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego z這瞠nia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail: koordynator@contractors.pl
8. W ka盥ej chwili przys逝guje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Swoich danych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. Pani/Pana dane osobowe nie b璠 profilowane.


II. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES
1. Stosowane przez Administratora Cookies s bezpieczne dla Urz康zenia U篡tkownika. Nie jest mo磧iwe przedostanie si do Urz康ze U篡tkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania z這郵iwego. Pliki te pozwalaj zidentyfikowa oprogramowanie wykorzystywane przez U篡tkownika i dostosowa Serwis indywidualnie ka盥emu U篡tkownikowi. Cookies zazwyczaj zawieraj nazw domeny z której pochodz, czas przechowywania ich na Urz康zeniu oraz przypisan warto嗆.
2. Administrator wykorzystuje jeden  typy plików cookies:
Cookies sesyjne: s przechowywane na Urz康zeniu U篡tkownika i pozostaj tam do momentu zako鎍zenia sesji danej przegl康arki. Zapisane informacje s wówczas trwale usuwane z pami璚i Urz康zenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani 瘸dnych informacji poufnych z Urz康zenia U篡tkownika.
3. U篡tkownik ma mo磧iwo嗆 ograniczenia lub wy陰czenia przechowywania i dost瘼u do plików cookies w jego Urz康zeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu b璠zie mo磧iwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagaj plików cookies.
 
CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE S COOKIES
1. Administrator wykorzystuje Cookies W豉sne w nast瘼uj帷ych celach:
a. uwierzytelniania u篡tkownika w serwisie i zapewnienia sesji u篡tkownika w serwisie,
b. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umo磧iwiaj帷 w szczególno軼i weryfikacj autentyczno軼i sesji przegl康arki,
c. optymalizacji i zwi瘯szenia wydajno軼i us逝g 鈍iadczonych przez Administratora. 

MO烊IWO列I OKRE印ENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOST襾U PRZEZ COOKIES
1. U篡tkownik mo瞠 samodzielnie i w ka盥ym czasie zmieni ustawienia dotycz帷e plików Cookies, okre郵aj帷 warunki ich przechowywania i uzyskiwania dost瘼u do plików Cookies w Urz康zeniu U篡tkownika. Zmiany ustawie, o których mowa w zdaniu poprzednim, U篡tkownik mo瞠 dokona za pomoc ustawie przegl康arki internetowej lub za pomoc konfiguracji us逝gi. Ustawienia te mog zosta zmienione w taki sposób, aby blokowa automatyczn obs逝g plików cookies w ustawieniach przegl康arki internetowej b康 informowa o ka盥orazowym zamieszczeniu Cookies na urz康zeniu U篡tkownika. Szczegó這we informacje o mo磧iwo軼i i sposobach obs逝gi plików cookies dost瘼ne s w ustawieniach oprogramowania (przegl康arki internetowej).
2. U篡tkownik mo瞠 w ka盥ej chwili usun望 pliki Cookies korzystaj帷 z dost瘼nych funkcji w przegl康arce internetowej, której u篡wa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, mo瞠 wp造n望 na niektóre funkcjonalno軼i dost瘼ne na stronie internetowej Serwisu. 

Płyty betonowe, donice betonowe, beton na ścianę, beton architektoniczny, producent płyt betonowych

Donice betonowe, płyty betonowe, donice betonowe - producent

Beton architektoniczny Contractors znany tak瞠 jako GRC (GFRC), fiberbeton, fibrobeton, p造ty fibro-betonowe, beton zbrojony w堯knem szklanym. W sk豉d betonu wchodzi piasek, kruszywo, cement, woda i odpowiednio dobrane 鈔odki chemiczne. Opracowana i 軼i郵e kontrolowana technologia daje trwa這軼i, niepowtarzalny naturalny efekt, faktur oraz gwarancj najwy窺zej jako軼i produktu. P造ty z betonu przeznaczone s do stosowania jako ok豉dzina powierzchni pionowych, 軼ian wewn皻rznych, fasad zewn皻rznych oraz jako inne elementy wyko鎍zeniowe: obudowy kominka, schod闚, ogrodze. Opracowana technologia pozawala na stosowanie ich r闚nie w miejscach wilgotnych, np. 豉zienkach i na zewn徠rz. Zaprojektowanych zosta這 kilka sposob闚 monta簑. W naszej ofercie znajdują się płyty betonowe, płyty betonowe na ścianę oraz donice betonowe. Nasze płyty betonowe oraz donice betonowe to produkty najwyższej jakości - uzyskanej dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji donic i płyt betonowych.

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego z płytami i donicami z betonu:

PŁYTY BETONOWE NA ŚCIANĘ    PŁYTY BETONOWE DO WEWNĄTRZ    PŁYTY BETONOWE NA ELEWACJE    CHEMIA I ELEMENTY MONTAŻOWE
DONICE BETONOWE    DUŻE DONICE BETONOWE    DONICZKI Z BETONU   
CONTRACTORS Borowy Wojciech
Bialka 202, 34-220 Mak闚 Podhalanski
NIP: 552-143-96-81, REGON 121126279


SKLEP ONLINE

p造ty betonowe, donice betonowe, producent p造t betonowych, producent donic betonowych

DONICE BETONOWE, PΧTY BETONOWE

Jako producent p造t betonowych oraz donic betonowych naszymi gównymi produktami s:

P造ty betonowe

Donice betonowe

Nasze produkty mo積a zamówi wysy豉j帷 emaila biuro@contractors.pl lub w naszym sklepie internetowym:

donice betonowe, doniczki betonowe, p造ty betonowe.

produkcja p造t oraz donic z betonu  / p造ty betonowe, donice betonowe

ECHO INVESTMEN ORLEN mercure pepsi skanska stacon strabag xsolve indigo silverton rutkowski